Hjem - Lions Allerød

Menu

Vi hjælper

  Udgiftkrævende aktiviteter:

1. Forårskøreturen
I begyndelse af maj inviterer Lions cirka 60 pensionister/enlige ud på en køretur i private
 biler, typisk en rundtur i  Nordsjælland. Håbet er, at bøgen er sprunget ud, så pensionisterne          oplever at se skovene med de grønne blade. Køreturen varer omkring halvanden time og slutter ved Lynge  præstegård, hvor Lions har arrangeret et kaffebord med boller og lagkage. Under kaffen er der lidt musikalsk underholdning og fællessang. Derefter er der  et lille
bankospil, inden gæsterne køres hjem igen. Køreturen foregår i år den 2. maj.


2. Casa Clementina
Casa Clementina ligger i byen Lugoj i Rumænien. Den er et udslusningssted/kollegium for
tidligere børnehjemsbørn, da den blev startet af Rumæniens projektet tilbage i 1993.
Her skal de unge mennesker, ved hjælp til selvhjælp, lære at klare sig selv i løbet af ca. 2år.
Det gælder personlig hygiejne, tøjvask, madlavning, gå i skole, passe et job, rengøring m.m.
Stoffer og alkohol er bandlyst. Efter de 2 år, er der mulighed for at flytte ind i en af kom-

munens ejendomme. Lions har i 10 år støttet driften med 15000 kr. om året.

3. 50 års jublæum
Lørdag den 27. oktober 2017 kunne Lions i Allerød fejre 50 års jubilæum. Det blev markeret ved en reception, hvor vi uddelte 65.000,- kr til 10 forskellige foreninger og organisationer, flest fra lokalområdet.

4. Diverse
Lions støtter hvert år Børnefonden, SOS-børnebyerne samt Lions internationale 
hjælpefond, der yder hjælp i forbindelse med naturkatastrofer og lignende rundt
om i verden. Derudover støtter vi fornuftige ansøgninger fra foreninger og private,
i det omfang der er penge til.

5, juni 2018
På Lionsklubbernes årsmøde den 2. juni blev Lionsprisen på 500.000,- kr. skænket til formålet: Grøn stær skal opdages tidligere. Beløbet skal bruges til forskning.
 

Følg Lions